Tietoista ratsastusta

Meillä ratsastajilla on mahtava harrastus monella tavalla. Siksi, että saamme harrastaa niin mahtavan eläimen kanssa kuin hevonen on. Eläimen kanssa olemisenhan on todettu lisäävän psyykkistä hyvinvointia. Ja tietenkin siksi, että saamme olla luonnossa. Luonnossa oleminenhan tunnetusti lisää hyvinvointia. Ja onhan ratsastus myös liikuntaa. Liikunnallakin on psyykkistä hyvinvointia lisäävä vaikutus. Siis kyllä meidän ratsastajien pitäisi olla todella hyvinvoivaa porukkaa. Mutta olemmeko? Toki hyvinvointivaikutuksia tulee ihan siinä sivussa vaan ratsastaessa, mutta entä jos voisimme moninkertaistaa ratsastuksesta saadut hyvinvointivaikutukset?

Psykologinen tutkimus on aikanaan ollut kiinnostunut siitä, miten sairauksia parannetaan. Nykytutkimus on enenevässä määrin kiinnostunut ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä ja niiden terveysvaikutuksista. Lukuisissa tieteellisissä tutkimuksissa on löydetty yhteys tietoisen hyväksyvän läsnäolon eli tietoisuustaitojen ja mielen hyvinvoinnin välillä. Tietoisuustaidolla tarkoitetaan kykyä säädellä huomiotaan, olla läsnä hetkessä, tiedostaa omia ajatuksia ja tunnistaa tunteita sekä suhtautua niihin hyväksyvästi.

Ihmisen mielen täyttää jatkuva sisäinen puhe ja ajatusten virta, jolla on tarkoituksensa psyykkisessä toiminnassa. Joskus kuitenkin ajatusten sisältö ei ole yksilön kannalta rakentavaa. Ihminen saattaa jäädä kiinni haitallisiin ajatuksiin, menneiden murehtimiseen tai tulevista tapahtumista huolehtimiseen. Myös liiallinen itsensä kontrollointi saattaa aiheuttaa haitallisia ajatuksia ja tunteiden tukahduttamista.

Tietoisuustaitoharjoituksilla harjoitetaan huomion suuntaamista ja sen säilyttämistä valitussa kohteessa. Huomion kohde voi olla omat ajatukset ja tunteet tai eri aistihavainnot. Lisäksi harjoitetaan hyväksyvää asennetta näitä kohtaan. Opetellaan näkemään ja hyväksymään asiat, ajatukset ja tunteet sellaisina kuin ne ovat sillä hetkellä, ohimenevinä ja muuttuvina. Tällaisten harjoitusten on todettu lisäävän sekä keskittymiskykyä, tunteiden hallintaa ja käyttäytymisen säätelyä sekä kykyä olla läsnä hetkessä. Tällaisista taidoista on hyötyä myös ratsastaessa.

Tietoisuustaitoharjoitukset aktivoivat eri aivoalueita kuin mitä haitallisissa ajatuksissa vellominen tekee. Harjoitukset aktivoivat samoja aivoalueita jotka liittyvät positiivisiin tunteisiin ja tunteiden säätelyyn. Esimerkiksi suuntaamalla huomion hengitykseen tai ulkoisiin aistimuksiin, katkaisee mielen vaeltelun menneessä tai tulevassa ja palaa omaan kehoon ja tähän hetkeen. Yksinkertaistettuna tähän perustuu tietoisuustaitoharjoittelun tutkitut hyvinvointivaikutukset, jotka ulottuvat paremmasta unenlaadusta stressinhallintaan ja moneen muuhun.

Sinäkin voit ryhtyä harjoittelemaan tietoisuustaitoja vaikka heti. Yleisin muodollinen tietoisuustaitoharjoite on istuen hengityksen aistiminen ja seuraaminen. Ratsastajana voit harjoitella myös epämuodollisesti hevosen kanssa. Voit aloittaa harjoituksen jo matkalla tallille kiinnittämällä huomiosi tallimatkan varrella oleviin maisemiin, katselemalla niitä ikään kuin ensimmäistä kertaa uteliaana. Näin kiinnität itsesi meneillä olevaan hetkeen. Kun harjaat ja laitat hevosta kuntoon, ole läsnä hevosesi kanssa. Kiinnitä huomiota kehosi liikkeisiin ja kun huomaat ajattelevasi jotain muuta kuin mitä olet tekemässä, tuo ajatuksesi lempeästi takaisin tekemiseesi. Ratsastuksen aikana voit kiinnittää huomiota hengitykseesi, kehosi eri osiin tai aistihavaintoihin ympärilläsi. Voit myös tarkkailla ajatuksiasi tai tunteitasi erityisesti silloin, kun opettelet jotain uutta tehtävää tai yhteistyö hevosen kanssa ei suju. Tiedostatko, miten puhut itsellesi tai suhtaudut tunteisiisi tilanteissa, jotka vievät sinut epämukavuusalueelle tai silloin kun kohtaat vastoinkäymisiä?

Kuten totesin, ratsastus lisää hyvinvointia. Mutta jos todella haluat saada mahtavasta harrastuksestasi täyden hyödyn ja ilon, ole silloin myös täysillä läsnä hevosen ja itsesi kanssa. Usein käy niin, että keho on tallilla tai ratsastamassa, mutta mieli on jossain ihan muualla. Silloin menee monta mahtavaa hetkeä ihan hukkaan. Ole läsnä siinä hetkessä mikä on. Aivan niin kuin hevonenkin on. Vasta silloin sinulla on mahdollisuus olla yhtä hevosen kanssa.

@ Ratsastuspsykologi Anna Andersen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s