PALVELUT

  • urheilupsykologipalvelut
  • psyykkinen valmennus
  • psykologinen konsultaatio
  • valmentajien työnohjaus ja työhyvinvointi
  • koulutukset, luennot ja pienryhmätapaamiset urheilijoille, vanhemmille, valmentajille

Vastaanotolle voi tulla matalalla kynnyksellä ja ennaltaehkäisevästi.

Vastaanotolle ovat tervetulleita ratsastajat, agilityurheilijat, kaikkien muidenkin lajien edustajat, harrastajat ja kilpailevat, nuoret ja vanhemmat, ohjaajat ja valmentajat.

Vastaanotolla voidaan käsitellä juuri niitä aiheita, mitä sinä koet tarpeelliseksi urheilussa ja muussa elämässä.

Koulutuksia ja luentoja voidaan räätälöidä juuri teidän tarpeiden mukaisesti. Koulutan psykologina, mielen hyvinvoinnin asiantuntijana ja suoritusvalmentajana, niihin liittyvistä aiheista.

Tietoisuustaitolähtöistä psyykkistä valmennusta ratsastajille

Tietoisuustaitolähtöinen psyykkinen valmentautuminen on osa uudenlaista kokonaisvaltaista urheiluvalmentautumista. Tietoisuustaidon menetelmät pohjautuvat tietoiseen hyväksyvään tapaan suhtautua psyykkisiin prosesseihin kuten ajatuksiin ja tunteisiin. Tietoisuustaidot parantavat keskittymiskykyä ja huomion suuntaamista urheilusuorituksen kannalta olennaiseen informaatioon.

Tietoisuustaitojen avulla ratsastaja oppii olemaan tietoisempi sisäisistä kokemuksista, tunteista ja ajatuksista, sekä niiden laadusta. Tietoisuustaitovalmennus auttaa ratsastajaa erityisesti hyväksymään ja säätelemään vaikeita tunteitaan kuten ahdistusta, jännitystä tai epävarmuutta ennen urheilusuoritusta ja toimimaan näistä tunteista huolimatta.

Tietoisuustaitolähtöisellä psyykkisellä valmennuksella on tieteellistä näyttöä siitä, että sillä voidaan parantaa urheilutuloksia. Lisäksi sen on todettu olevan yhteydessä lisääntyneisiin onnistumisen kokemuksiin sekä urheilussa kehittymiseen ja siihen sitoutumiseen. Tietoisuustaitojen harjoittaminen tutkitusti vaikuttaa yksilön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, kuten unen laatuun, energiatasoon, positiivisiin tunteisiin ja elämänhallintaan.

Tietoisuustaitolähtöinen psyykkinen valmentautuminen voidaan toteuttaa ryhmätasolla sekä yksilövalmennuksessa. Valmennuksessa lisätään yksilön itsetuntemusta ja tietoisuutta psyykkisestä toiminnasta keskustelun ja harjoitteiden avulla.

Tiedustelut anna.andersen@yahoo.com

yksityisvastaanoton ajanvaraus http://www.fysios.fi (Kirkkonummi) tai http://www.komppi.net (Helsinki) tai meilitse anna.andersen@yahoo.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: