Tietoisuustaitoista psyykkistä valmennusta ratsastajille

Tietoisuustaitolähtöinen psyykkinen valmentautuminen on osa uudenlaista kokonaisvaltaista urheiluvalmentautumista. Tietoisuustaidon menetelmät pohjautuvat tietoiseen hyväksyvään tapaan suhtautua psyykkisiin prosesseihin kuten ajatuksiin ja tunteisiin. Tietoisuustaidot parantavat keskittymiskykyä ja huomion suuntaamista urheilusuorituksen kannalta olennaiseen informaatioon.

Tietoisuustaitojen avulla ratsastaja oppii olemaan tietoisempi sisäisistä kokemuksista, tunteista ja ajatuksista, sekä niiden laadusta. Tietoisuustaitovalmennus auttaa ratsastajaa erityisesti hyväksymään ja säätelemään vaikeita tunteitaan kuten ahdistusta, jännitystä tai epävarmuutta ennen urheilusuoritusta ja toimimaan näistä tunteista huolimatta.

Tietoisuustaitolähtöisellä psyykkisellä valmennuksella on tieteellistä näyttöä siitä, että sillä voidaan parantaa urheilutuloksia. Lisäksi sen on todettu olevan yhteydessä lisääntyneisiin onnistumisen kokemuksiin sekä urheilussa kehittymiseen ja siihen sitoutumiseen. Tietoisuustaitojen harjoittaminen tutkitusti vaikuttaa yksilön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, kuten unen laatuun, energiatasoon, positiivisiin tunteisiin ja elämänhallintaan.

Tietoisuustaitolähtöinen psyykkinen valmentautuminen voidaan toteuttaa ryhmätasolla sekä yksilövalmennuksessa. Valmennuksessa lisätään yksilön itsetuntemusta ja tietoisuutta psyykkisestä toiminnasta keskustelun ja harjoitteiden avulla.

Anna Andersén

Ratsastajiin erikoistunut urheilupsykologi

Tietoisuustaitolähtöinen psyykkinen valmentaja ratsastajille

Tiedustelut ja luentopyynnöt anna.andersen@yahoo.com 0400-447120

Yksityisvastaanoton ajanvaraukset Kirkkonummelle http://www.fysios.fi tai Helsinkiin http://www.komppi.net tai sähköpostilla.

https://www.facebook.com/AnnaAndersenpsyykkinenvalmentaja?ref=bookmarks

http://www.facebook.com/Tietoisestitaitavaratsastaja

%d bloggers like this: