Verkkokurssi

Ratsastukseen suunniteltu psyykkisen valmennuksen verkkokurssi nyt julkaistu

Harjoitat lajitaitoa, teet oheisliikuntaa, mutta valmennatko mieltäsi?

Mielemme on aina mukana, hevosen selässäkin. Se ohjaa toimintaa, suuntaa huomiota, havainnoi tunteita ja säätelee niitä, suoltaa sisäistä puhetta ajatusten ja mielikuvien muodossa, vaikuttaa kaikkeen koko ajan. Mieli toimii paljon tiedostamattomasti ja tämä automaatio mahdollistaa meille paljon. Ongelmallista on, että kaikki tiedostamaton ei aina ole hyödyksi lajissa oppimisen, kehittymisen tai suoriutumisen kannalta. Hyvä asia kuitenkin on se, että voit tulla tietoisemmaksi mielestäsi ja mieltä voi harjoittaa, jos haluaa. Haluatko sinä?

Psyykkinen valmennus oppimista tukemassa ja menestyksen taustalla

Psyykkisen valmennuksen tavoite on opettaa ratsastaja käyttämään psyykkisiä taitoja ja tekniikoita, jotta lajitaidon harjoittelu olisi mahdollisimman sujuvaa. Ratsastajan psyykkiset taidot vaikuttavat monella tapaa lajitaitojen oppimiseen, harjoitteluun ja lajissa kilpailemisessa menestymiseen. Psyykkisen valmennuksen tavoite on lisätä ratsastajan itsetuntemusta sekä edistää ratsastajan itseohjautuvuuden kehittymistä. Itseohjautuvuus lisää ratsastajan sitoutumista harjoitteluun sekä tukee ratsastajan mielen hyvinvointia.  Psyykkisen valmentautumisen avulla ratsastaja saa työkaluja monenlaisten tilanteiden hallintaan, joista on hyötyä niin urheilussa kuin muussakin elämässä. Hallinnan tunne on yksi merkittävä tekijä psyykkisessä hyvinvoinnissa ja itseluottamuksen synnyssä.

Kesken kiireisen päivän piristyin paljon ja tunsin iloa ja arvostusta lajiani kohtaan”, kommentoi maajoukkueratsastaja, tehtyään psyykkisen valmentautumisohjelman motivaatioharjoitteen.

Ratsastajan kommentti kiteyttää hyvin yhden osa-alueen mihin psyykkinen valmennus tähtää. Ratsastaja tulee tietoisemmaksi arvoistaan harjoittelun taustalla, mikä vaikuttaa motivaatioon sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen. Kaikessa systemaattisessa harjoittelussakin tulee hetkiä, jolloin voi motivaatio olla koetuksella. Psyykkisen valmentautumisen yksi tavoite onkin tukea ratsastajan motivaatiota ja sitoutumista harjoitteluun.

Ratsastuksen harjoittelu tapahtuu paljolti yksin, joko lajivalmentajaa ei ole saatavilla tai ei ole resursseja päivittäiseen valmentautumiseen. Jopa ratsastuskoulun ryhmätunnilla pitää ison osan aikaa johtaa omaa ratsastustaan. Tällöin omaehtoinen valmentautumisohjelma on hyvä työväline tukemaan harjoittelua omista lähtökohdista käsin. Valmentautumisohjelma toimii myös hyvänä vuorovaikutuksen edistäjänä valmentajan ja ratsastajan välillä.

On kyse sitten tuntiratsastajasta, omalla hevosella harrastajasta tai kilparatsastajasta, psyykkinen valmentautuminen antaa raameja ja tukea harjoitteluun. Valmennusohjelman avulla ratsastaja suunnittelee itselleen tavoitteita ja omiin tarpeisiin soveltuvia tehtäviä. Mahdollisuus vaikuttaa omaan harjoitteluun on yksi sisäisen motivaation tekijä. Oikeanlainen tavoiteasettelu tukee ratsastajan kyvykkyyden tunnetta ja siten vaikuttaa sisäiseen motivaatioon. Valmennusohjelman avulla tehtävät harjoitukset lisäävät ratsastajan itsetuntemusta. Harjoittelu omista arvoista käsin lisää harjoittelun merkityksellisyyttä ja sisäistä motivaatiota.

”Saan ratsastuksesta entistä enemmän iloa irti, enkä ota jokaista pientä epäonnistumisen hetkeä niin vakavasti”, kommentoi psyykkisen valmennuksen hyötyjä nuori kilparatsastaja, jolla oli taipumus takertua epäonnistumisiin.

Laadukkaassa harjoittelussa ja harrastamisessa ratsastajan sisäisellä puheella on suuri merkitys ajatteluun ja toiminnan ohjaamiseen. Tietoisuutta omista ajattelumalleista tai oman toiminnan johtamista tarvitaan esimerkiksi huomion suuntaamiseen, keskittymiseen, asenteeseen vaikeuksia ja epäonnistumisia kohtaan tai itseluottamuksen tukemiseen. Hyvä keskittymiskyky ja huomion suuntaaminen olennaiseen edistää oppimista ja tukee kilpailusuorituksia. Kyky tunnistaa omaa sisäistä puhetta, vaikuttaa sillä toimintaansa sekä kyky joskus osata olla huomioimatta sitä, vaikuttaa harjoitteluun ja suorituksiin.

”Harjoituksen tekeminen vaikutti positiivisesti tunnetilaani.”

Kaikessa harjoittelussa tulee eteen tilanteita, joissa tarvitaan tunnesäätelytaitoja. Tunnesäätelytaidoilla tarkoitetaan kykyä tunnistaa omia tunteita, säädellä jännitystä tai pelkoa, ahdistusta tai hermostuneisuutta. Kun ratsastaja oppii hyväksymään negatiivisinakin pidetyt tunnetilat ja kehotuntemukset normaalina osana suoritusta, suorittamiseen vapautuu energiaa ja kapasiteettia keskittymiseen, kun luovutaan tunteiden hallitsemisesta tai tukahduttamisesta. Tunnesäätelykykyyn ja toiminnan ohjaamiseen vaikuttaa olennaisesti myös ratsastajan vireystila. Levon ja ravitsemustilan merkitys korostuu, kun harjoittelu tai kilpaileminen vaatii keskittymistä ja pitkäjänteisyyttä.

Psyykkisen valmentautumisen ohjelma antaa teoriatietoa psyykkisistä taidoista sekä konkreettisia harjoituksia, joita voi viedä käytäntöön valmentautumista tukemaan.

”Tiivis päivittäinen treenaaminen lipsahtaa joskus automaation puolelle. Psyykkisen valmentautumisen kautta on oivallista palauttaa oikea mielentila arkisista asioista ratsastukseen. On ensiarvoisen tärkeää pystyä keskittymään jokaiseen ratsastukseen ja hevoseen, ne kaikki ovat erilaisia ja vaativat eri asioita. Hevonen vaistoaa, jos et ole läsnä, mikä taas vaikuttaa treenin onnistumiseen merkittävästi. Stressaantuneena on hankalampi säädellä tunteita ja tulee helpommin reagoitua hevoselle. Tekemällä lyhyenkin mielikuvaharjoituksen tai päivän tehtävä, auttaa se kokonaisvaltaisesti aloittamaan päivän treenin täysipainoisesti ja läsnäolevasti. Psyykkisen valmentautumisen ohjelman tehtävät lisäävät myös itsetuntemusta ja luottamusta omiin päätöksiin. Voin hyvin suositella ohjelman tehtäviä kaiken tasoisille ratsastajille. Itse olen käyttänyt ja aion jatkossakin käyttää harjoitteita parantamaan keskittymiskykyäni ja rauhoittamaan itseäni ennen kilpailuja.” Psyykkisen valmentautumisen ohjelmaa testannut matkaratsastuksen maajoukkueratsastaja

Trainer4Riding psyykkisen valmentautumisen harjoitusohjelma perustuu tieteellisesti tutkittuun urheilupsykologiseen tietoon sekä uudempiin tutkittuihin tietoisuustaitopohjaisiin menetelmiin. Harjoitusohjelma on suunniteltu siten, että ratsastaja itse tekee itselleen soveltuvat käytännön harjoitukset, jolloin ohjelma hyödyttää mahdollisimman monen tasoisia ratsastajia harrastajista kilpailijoihin. Ensimmäinen ohjelma ”Valmentautumisen tehostaminen ja kilpailusuorituksen optimointi” sisältää 5 psyykkisen valmentautumisen osa-aluetta ja lisämateriaalina kilpailusuunnitelman;

  • motivaation
  • tavoiteasettelun
  • mielikuvaharjoittelun
  • itseluottamuksen
  • vireystilan säätelyn

Toinen harjoitusohjelma ”Kilpailujännitys ja ratsastuspelko”, on tekeillä. Sen aihealueita tulee olemaan keskittyminen, rentoutuminen, tietoisuustaito ja läsnäolo sekä tunnesäätely. Harjoitusohjelmat on tehnyt ratsastajiin erikoistunut sertifioitu liikunta- ja urheilupsykologi Anna Andersén.

Osta harjoitusohjelma “Valmentautumisen tehostaminen ja kilpailusuorituksen optimointi” verkkokaupastamme!

https://trainer4riding.fi/tuote-osasto/harjoitusohjelmat/psyykkinen-valmennus/

 

%d bloggers like this: