Psyykkinen valmennus

Mitä on MAC?

MAC on uudenlainen tietoisuustaitopohjainen psyykkisen valmennuksen menetelmä, jonka avulla pyritään parantamaan suorituskykyä. MAC valmennus sopii urheilijoille, kilpailijoille, elämäntapamuutoksiin ja esiintymisjännitykseen tai muihin haastaviin tilanteisiin.

MAC tulee sanoista Mindfulness- Acceptance-Commitment. MAC pohjautuu Mindfulnesiin, jolla taas on useampia suomennoksia, mutta yleisin lienee ”tarkoituksellista huomion suuntaamista ja hyväksyvää tietoista läsnäoloa”. Mindfulness suomennetaan usein myös tietoisuustaidoksi, jota termiä käytän tässä tekstissä. Acceptance-Commitment tulee ACT terapiasuuntauksesta, joka suomennetaan yleensä HOT:ksi eli hyväksymis ja omistautumisterapiaksi. ACT kuuluu tietoisuustaitopohjaisiin kolmannen aallon kognitiivisiin terapioihin, jotka ovat vielä suhteellisen uusia ja kehittyvät jatkuvasti.

Miten MAC eroaa perinteisistä urheilupsykologian menetelmistä?

Perinteinen urheilupsykologia ja psyykkisten taitojen harjoittaminen perustuu kognitiivis-behavioristiseen suuntaukseen, jossa pyritään mielen sisältöjen, ajatusten ja tunteiden, hallintaan ja muuttamiseen sisäisen puheen avulla. Uudenlainen tietoisuustaitolähtöinen psyykkinen valmennus ei pyri muuttamaan sisäisiä kokemuksia vaan muuttamaan suhdetta niihin. MACin mukaan kaikki niin hyvät kuin vaikeat kielteiset tunteet ja ajatukset kuuluvat elämään ja ihmisen mieleen, eikä niitä ole tarve poistaa tai muuttaa suoriutuakseen hyvin.

Urheilussa tai muussa elämässä optimaaliseen suorittamiseen tarvitaan keskittymistä ja tarkkaavuuden suuntaamista läsnä olevaan hetkeen. Mielellämme on tapana olla automaattiohjauksella murehtien menneitä epäonnistumisia tai huolehtimalla tulevaisuudesta (mikä voi taas mennä vikaan tai miten asioiden pitäisi mennä). Jos suuntaamme energiamme sisäisten kokemusten hallitsemiseen, itse asiassa vahvistamme niitä asioita, joita yritämme torjua. Jos keskitymme sisäisten kokemusten ja ajatusten hallintaan, tarkkaavuutemme on liika ajatuksissamme eikä suorituksen kannalta olennaisissa asioissa.

Tietoisuustaitoisella valmennuksella opitaan hyväksymään tunteet sellaisina kuin ne ovat, niitä torjumatta, ja suorittamaan vaikeista tunteista huolimatta. Tietoisuustaitoisella valmennuksella opitaan tiedostamaan ajatukset vain mielen tuotteina, joihin ei tarvitse takertua. Näistä taidoista on erityisesti hyötyä silloin, kun kohdataan vaikeuksia, epäonnistumisia tai tilanteissa, joissa esiintymisjännitys on voimakasta. Varmasti jokaisella on joskus epäilyjä itsensä suhteen, itseluottamuksen puutetta, turhautumista tai itsekriittisyyttä. Näissä tilanteissa perinteisesti on käytetty sisäistä puhetta muokkaamaan ajatuksia ja tunteita. MAC in mukaan kaikki nämä kuuluvat luonnollisena osana ihmismieleen, joten niistä ei tarvitse päästä eroon, varsinkin kun se on erittäin vaikeaa. MACin mukaan muutetaan suhtautumistapaa näihin sisäisiin kokemuksiin olemalla avoin, hyväksyvä ja tiedostava, salliva.

Tietoisuustaitoisen psyykkisen valmennuksen avulla opitaan olemaan paremmin läsnä hetkessä ja siten olemaan myös avoimempi suorituksen kannalta olennaiselle ympäristöstä tulevalle aisti-informaatiolle. Tietoisuustaitoisen valmennuksen on todettu lisäävän flow kokemuksia eli tilaa, johon liittyy voimakas keskittyneisyyden tunne. Tietoisuustaitovalmennuksessa harjoitetaan keskittymistä läsnä olevaan hetkeen ja tarkkaavuuden suuntaamista sekä muodollisilla että epämuodollisilla harjoituksilla. Harjoitukset ovat tietoista hengityksen tai kehon tilojen tarkkailua. Harjoitusten aikana opetellaan tiedostamaan paremmin ajatuksia, tunteita ja kehon tuntemuksia sekä uudenlaista hyväksyvää ja myötätuntoista suhtautumistapaa niihin.

MAC perustuu arvoihin

ACTin perusajatus on, että voimme toimia arvojemme mukaisella tavalla vaikeista tunteista ja kielteisistä ajatuksista huolimatta. Valmennuksessa tiedostetaan omia perusarvoja ja omistaudutaan niiden mukaisiin tekoihin. Perinteisessä psyykkisten taitojen harjoittamisessa puhutaan tavoitteista, joka vastaa kysymykseen mitä haluat saavuttaa? Arvot kertovat siitä, miksi haluat saavuttaa tavoitteesi ja miten. Valmennuksessa selvitetään miksi haluaa tehdä jotain ja sen asian merkitystä itselle. Arvojen selvittäminen ja niiden mukaiseen toimintaan omistautuminen luo pitkäjänteisyyttä ja motivaatiota sekä helpottaa toimintaa niissä tilanteissa, joissa on mukana hankalia ja vaikeita tunteita.

MAC ohjelman ovat kehittäneet psykologit Frank Gardner ja Zella Moore. MAC ohjelmaa on tieteellisesti tutkittu ja siitä voit lukea lisää menetelmän käsikirjasta The Psychology of Enhancing Human Performance, joka on myös tämän tekstin lähdeviite. MAC valmennus voidaan toteuttaa pienryhmässä tai yksilövalmennuksessa. Kysy lisää anna.andersen@yahoo.com

Anna Andersén on laillistettu psykologi sekä MBCT tietoisuustaitolähtöinen kognitiivinen terapeutti, joka käyttää työssään MAC menetelmää.

http://www.tietoisestitaitavaurheilija.com

http://www.tietoinenmieli.com

One thought on “Psyykkinen valmennus”

  1. Just niin kuin sanot:

    Tietoisuustaitoisella valmennuksella opitaan hyväksymään tunteet sellaisina kuin ne ovat, niitä torjumatta, ja suorittamaan vaikeista tunteista huolimatta. Tietoisuustaitoisella valmennuksella opitaan tiedostamaan ajatukset vain mielen tuotteina, joihin ei tarvitse takertua. Näistä taidoista on erityisesti hyötyä silloin, kun kohdataan vaikeuksia, epäonnistumisia tai tilanteissa, joissa esiintymisjännitys on voimakasta. Varmasti jokaisella on joskus epäilyjä itsensä suhteen, itseluottamuksen puutetta, turhautumista tai itsekriittisyyttä. Näissä tilanteissa perinteisesti on käytetty sisäistä puhetta muokkaamaan ajatuksia ja tunteita. MAC in mukaan kaikki nämä kuuluvat luonnollisena osana ihmismieleen, joten niistä ei tarvitse päästä eroon, varsinkin kun se on erittäin vaikeaa. MACin mukaan muutetaan suhtautumistapaa näihin sisäisiin kokemuksiin olemalla avoin, hyväksyvä ja tiedostava, salliva.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: